PPI’s Syllabus

Buku teks: Pendidikan Ugama Islam, Men 3 dan Men 4, PERGAS.

Tauhid

1. Pengertian Tauhid dan Iman
2. Kepercayaan kepada Allah s.w.t
3. Kepercyaan kepada malaikat
4. Kepercayaan kepada Kitab Allah s.w.t
5. Kepercayaan kepada Nabi dan Rasul
6. Kepercayaan kepada hari Kebangkitan
7. Kepercayaan kepada Qadak dan Qadar
8. Perkara-perkara asas yang membatalkan keimanan

Fiqh

1. Taharah
2. Solat
3. Puasa
4. Zakat
5. Haji dan Umrah
6. Korban dan Akikah
7. Nikah dan Talak
8. Asas Faraid

Akhlak

1. Tanggungjawab dan adab terhadap diri sendiri
2. Hubungan dengan keluarga
3. Hubungan dengan jiran tetangga
4. Hubungan dengan teman
5. Hubungan antara pekerja dengan majikan
6. Adab sebagai warganegara
7. Adab terhadap binatang
8. Adab terhadap alam sekitar

Sirah

1. Zaman sebelum Islam dan kebangkitan Rasulullah s.a.w
2. Zaman selepas kenabian
3. Zaman selepas Hijrah ke Madinah
4. Zaman pemerintahan Khulafa Rasyidin
5. Zaman pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah