Terjemahan Al-Furqan Secara Lafzhiyyah Juz 30

 

Title: Terjemahan Al-Furqan Secara Lafzhiyyah Juz 30
Author: Firdaus bin Yahya
Number of pages: 310
Publisher: Darul Huffaz Learning Centre
Date of publishing: 2002
Language: Malay
Retail Price: SGD $17
Page ContentClick here
Sample pages: Click here

Synopsis:

Buku ini mengandungi terjemahan Al-Quran juzuk 30 secara lafzhiyyah. Setiap ayat bukan sahaja diterjemahkan kepada Bahasa Melayu Moden, bahkan setiap perkataan diberikan makna Melayunya. Selain dari itu, buku ini juga mengandungi bahagian pengenalan kepada Bahasa Arab untuk memudahkan pembaca mempelajari dan mengenali Bahasa Arab melalui Al-Quran, bahagian Ulum Al-Quran, iaitu perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap Muslim tentang Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat-ayat tertentu (Asbabun Nuzul) dan kelebihan, ikatan serta kandungan setiap surah dalam juzuk 30.

CLICK HERE TO PURCHASE

Back to main page