Huraian Ilmu Faraid

Title: Huraian Ilmu Faraid
Author: Firdaus Yahya
Number of pages: 216
Publisher: Darul Huffaz Learning Centre
Date of publishing: 2022 (4th edition)
Language: Malay
Retail Price: SGD $15
Page Content: Click here
Sample pages: Click here

Synopsis:
Buku ini mengandungi aspek-aspek penting Ilmu Faraid dan menggunakan kaedah mudah untuk menyelesaikan masalah pembahagian harta pusaka. Buku ini juga mengandungi pembahasan-pembahasan penting seperti hibah, wasiat, nazar dan wakaf mengikut fatwa-fatwa terkini yang dikeluarkan Jawatankuasa Fatwa MUIS. Selain dari itu, buku ini juga memuatkan panduan bagi mereka yang menghadapi kematian ahli keluarga dan apakah perkara-perkara yang perlu ahli keluarga lakukan terhadap harta pusaka.

CLICK HERE TO PURCHASE

Back to main page