Program Pendidikan Islam Lanjutan (PPIL)

MENGENAI PENGAJIAN INI
PPIL adalah program pengajian di peringkat kolej/diploma/pre-u.

SYARAT KEMASUKAN
Pernah mengikut mana-mana pengajian Islam di peringkat Fardu Ain (Tauhid, Fiqh, Akhlak dan Sirah)

BAHASA PENGANTARAAN
Bahasa pengantaraan ialah Melayu.

MODUL

 1. Fiqh Muamalat
 2. Fiqh Munakahat
 3. Fiqh Jinayat
 4. Ilmu Faraid
 5. Maqasid Syariah
 6. Qawaid Fiqhiyyah
 7. Tasauf
 8. Ulum Al-Quran
 9. Ulum Hadith
 10. Ilmu Falak
 11. Islam dan Ilmu Sains

Pelajar boleh ikut mana-mana modul dan dianugerahkan sijil bagi modul tersebut. Pelajar yang mengikuti kesemua 11 modul akan dianugerahkan sijil Pengajian Islam Lanjutan.

TEMPOH PENGAJIAN
Tempoh pengajian adalah selama 4 tahun.
Setiap tahun ada 2 semester.
Setiap semester ada 16 sesi
Setiap sesi selama 1.5 jam.

HARI DAN MASA
Setiap Selasa : 8.00 – 9.30 mlm

BENTUK KELAS
Program PPIL dijalankan dalam bentuk pengajian adunan (blended learning). 14 sesi dilakukan online melalui Zoom dan 2 sesi fizikal.

SEMESTER
Semester 1 : January–May
Semester 2 : July–November
Sila lihat Academic Calendar untuk tarikh-tarikh penting program ini.

SUBJEK-SUBJEK

Tahun Semester 1 Semester 2
2022 Fiqh Muamalat  Fiqh Munakahat 
2023 Fiqh Jinayat 
Ilmu Faraid 
Maqasid Syariah
Qawaid Fiqhiyyah 
2024 Tasauf  Ulum Al-Quran
2025 Ulum Hadith Ilmu Falak 
Islam dan Ilmu Sains 

PENILAIAN PENDIDIKAN
Pengajian ini tidak peperiksaan akhir semester. Sebaliknya, pelajar digalakkan untuk membuat latihan-latihan dalam kelas yang diberikan oleh guru. Gred akan diberikan berdasarkan latihan-latihan tersebut.

PENGANUGERAHAN SIJIL
Pelajar yang membuat latihan-latihan dalam kelas akan dianugerahkan sijil kehadiran modul tersebut berserta gred. Pelajar yang tidak membuat latihan-latihan tersebut akan dianugerahkan sijil kehadiran modul tanpa gred. Pelajar yang ikuti kesemua 11 modul akan dianugerahkan sijil tamat pengajian PPIL.

YURAN
$350 / semester (termasuk yuran peperiksaan semester)
Pelajar perlu beli sendiri buku-buku teks yang diperlukan.

PENDAFTARAN
Klik di sini untuk mendaftar.