Pengajian Pendidikan Agama Dewasa (PPAD)

PPAD adalah program pengajian di peringkat tinggi bagi mereka yang sudah ikuti pengajian PPIL dan yang setaraf dengannya.

SYARAT KEMASUKAN
– umur 20 tahun ke atas
– lulus pengajian PPIL atau lulus peperiksaan subjek Syariah dan Usuluddin di peringkat GCE A Level.

BENTUK KELAS
Kelas dijalankan secara fizikal dalam bilik darjah Darul Huffaz Learning Centre.

BAHASA PENGANTARAAN
Bahasa pengantaraan ialah Melayu.

TEMPOH PENGAJIAN
4 semester. Kelas bermula pada Ahad, 9 Jan 2022
Pelajar tidak perlu ikuti semua semester berturut-turut. Boleh selang-seli jika mahu.

TEMPOH SEMESTER
16 minggu
Sila rujuk Academic Calendar.

WAKTU KELAS
Setiap Ahad
Modul 1 : 9.30 – 11.00 pagi
Modul 2 : 11.30 – 1.00 ptg

MODUL
1.
Qawaid Fiqhiyyah
2. Maqasid Syariah
3. Tasauf Lanjutan
4. Ulum Al-Quran Lanjutan
5. Ulum Hadith Lanjutan
6. Falak Syar’i
7. Mantiq
8. Faraid Lanjutan
Dua modul bagi setiap semester. Pelajar juga boleh memilih untuk ikuti hanya satu modul untuk mana-mana semester.

JADUAL MODUL
2022 Sem 1
Modul 1 : Tasauf Lanjutan
Modul 2 : Qawaid Fiqhiyyah

2022 Sem 2
Modul 1 : Ulum Al-Quran Lanjutan
Modul 2 : Maqasid Syariah

2023 Sem 1
Modul 1 : Ulum Hadith Lanjutan
Modul 2 : Falak Syar’i

2023 Sem 2
Modul 1 : Mantiq
Modul 2 : Faraid Lanjutan

PENILAIAN
Tiada peperiksaan akhir semester dan tiada penilaian dalam kelas untuk pengajian ini.

PENGANUGERAHAN SIJIL
Pelajar yang mempunyai kehadiran lebih daripada 50% bagi setiap semester akan dianugerahkan dengan Sijil PPAD bagi modul semester yang diambil.

YURAN
Yuran modul : $200
Yuran pendaftaran bagi pelajar baru : $20
Pelajar perlu beli sendiri buku-buku teks yang diperlukan.

PENDAFTARAN
Klik di sini untuk mendaftar.