Tafsir Surah Naml

Cerita-cerita yang terkandung dalam surah an-Naml dimulakan dengan firman Allah s.w.t yang bermaksud:

(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada keluarganya: “Sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiang.”

Bermula daripada ayat di atas, surah Naml mula kisah para nabi Musa, Daud, Sulaiman dan Lut a.s. Kisah Nabi Sulaiman a.s dan Ratu Balqis merupakan kisah yang paling menarik dalam surah Naml ini. Selain daripada itu, surah Naml juga memuatkan kisah kaum Nabi Hud a.s.

HARI DAN WAKTU
Rabu, 8.00 – 9.30 mlm (1.5 jam)

TARIKH
23 Oct – 13 Nov 2019 (4 sesi)

TEMPAT
Darul Huffaz Learning Centre

YURAN KURSUS
$60 sahaja termasuk nota
*$20 bagi mereka yang belum pernah ikuti mana-mana kursus/kelas Darul Huffaz.

PENDAFTARAN
Klik di sini untuk mendaftar.

PEMBIMBING
Ustaz Abdul Nasser bin Hussain al-Hafiz