Praktikal Tajwid

Ilmu Tajwid adalah ilmu penting dan asas bagi pembacaan Al-Quran. Dengan ilmu Tajwid, bacaan Al-Quran seseorang akan lebih tepat seperti yang diturunkan oleh Allah s.w.t.

Ikuti Kursus Praktikal Tajwid yang inovatif dan interaktif ini.

Ia telah diperkenalkan semenjak tahun 2006 dan telah melahirkan ratusan graduan.

Kursus ini terbuka kepada lelaki dan wanita, remaja dan dewasa.

Kursus ini mempunyai 4 modul. Setiap modul boleh diikuti tanpa perlu ikuti modul sebelum dan sesudahnya. Ini adalah kerana setiap modul menyentuh tajuk yang baru yang tiada kaitan dengan tajuk yang dipelajari sebelum modul itu dan sesudah modul itu.

Klik di sini untuk mendaftar.

HARI DAN WAKTU
Setiap Isnin, 7.45-8.45 malam (1 jam)

MODUL-MODUL
Modul 1: 18 Feb – 25 Mar (6 sesi)
Kandungan: Makhraj dan Sifat Huruf

Modul 2: 1 Apr – 29 Apr (5 sesi)
Kandungan : Bacaan huruf Ro’, Nun dan Mim Sakinah.

Modul 3: 1 – 22 July (4 sesi)
Kandungan: Bacaan Panjang dalam ayat dan awal surah

Modul 4: 29 Jul & 5 Aug (2 sesi)
Kandungan: Bacaan gharib dan tanda-tanda Rasm Uthmani

YURAN
Modul 1 dan 2 : $90
Modul 3 : $60
Modul 4 : $30
*$20 bagi mereka yang belum pernah ikuti mana-mana kursus/kelas Darul Huffaz.

BUKU
Semua modul menggunakan buku Praktikal Tajwid, karangan Ustaz Firdaus bin Yahya. Harga: $10

GURU
Ustaz Muhammad Faqih bin Mohamad Salleh al-Hafiz

PENDAFTARAN
Klik di sini untuk mendaftar.