Praktikal Tajwid Kilat

Ilmu Tajwid adalah ilmu penting dan asas bagi pembacaan Al-Quran. Dengan ilmu Tajwid, bacaan Al-Quran seseorang akan lebih tepat seperti yang diturunkan oleh Allah s.w.t.

Ikuti Kursus Praktikal Tajwid Kilat yang inovatif dan interaktif ini. Kursus ini adalah selamat 12 sesi sahaja.

Ia telah diperkenalkan semenjak tahun 2006 dan telah melahirkan ratusan graduan.

Kursus ini terbuka kepada lelaki dan wanita, remaja dan dewasa.

Klik di sini untuk mendaftar.

TARIKH
3 Feb – 20 Apr 2020 (12 sesi)

WAKTU
7.45-9.15 malam (1.5 jam)

KANDUNGAN KURSUS
1) Makhraj Huruf
2) Sifat Huruf
3) Bacaan huruf Ro’
4) Bacaan huruf Nun dan Mim Sakinah
5) Berbagai jenis Mad
6) Bacaan Mad di awal beberapa surah
7) Bacaan yang pelik dalam Al-Quran
8) Tanda-tanda Rasm Uthmani

YURAN
$110 (termasuk buku latihan Praktikal Tajwid)
Yuran pendaftaran $20 bagi mereka yang belum pernah ikuti mana-mana kursus/kelas Darul Huffaz.

PEMBIMBING
Ustaz Muhammad Faqih bin Mohamad Salleh al-Hafiz

PENDAFTARAN
Klik di sini untuk mendaftar.