Kursus Praktikal Tajwid

Kursus ini menawarkan pengajian ilmu Tajwid dengan pendekatan praktikal di mana para peserta akan diberikan latihan secara intensif cara menyebutkan huruf dan perkataan Al-Quran dengan tepat.

Kursus ini mula diperkenalkan semenjak tahun 2006 dan telah melahirkan ratusan graduan.

Ikut kursus ini yang terbuka kepada lelaki dan wanita, remaja dan dewasa.

Kursus ini mempunyai 4 modul. Setiap modul boleh diikuti tanpa perlu ikuti modul sebelum dan sesudahnya. Ini adalah kerana setiap modul menyentuh tajuk yang baru yang tiada kaitan dengan tajuk yang dipelajari sebelum modul itu dan sesudah modul itu. Namun pelajar digalakkan untuk ikuti kesemua 4 modul tersebut untuk menguasai ilmu Tajwid secara menyeluruh. Jika ada modul yang sudah terlepas, peserta boleh ikutinya lagi apabila kursus ini ulang kembali.

Klik di sini untuk mendaftar.

HARI DAN WAKTU
Setiap Isnin, 7.45-9.15 malam (1.5 jam)

MODUL-MODUL
Modul 1: 23 Ogos – 27 Sep (6 sesi)
Kandungan: Latihan Makhraj dan Sifat Huruf

Modul 2: 4 Okt – 8 Nov (6 sesi)
Kandungan : Bacaan huruf Ro’, Nun dan Mim Sakinah.

Modul 3: 15 Nov – 6 Dis (4 sesi)
Kandungan: Bacaan Panjang dalam ayat dan awal surah, Bacaan gharib, Kalla, Bala, Tanda-tanda Khas Mushaf

YURAN
Modul 1 & 2 : $90
Modul 3  : $60
$20 bagi mereka yang belum pernah ikuti mana-mana kursus/kelas Darul Huffaz.

BUKU
Semua modul menggunakan buku Praktikal Tajwid, karangan Firdaus bin Yahya. Harga: $10

GURU
Ustaz Muhammad Faqih bin Mohamad Salleh

PENDAFTARAN
Klik di sini untuk mendaftar.