Tafsir Al-Jalalain

Kitab Tafsir Jalalain merupakan kitab tafsir yang sangat unik dan masyhur. Ia dikarang oleh dua ulama besar: Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuti. Pendekatan yang digunakan memudahkan pembaca untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran.

Kitab ini merupakan asas bagi sesiapa yang ingin mula memahami maksud Al-Quran. Ia telah diterima dengan baik dan digunakan oleh umat Islam selama lebih 400 tahun semenjak tahun 1000 Hijrah.

Mari bersama Ustaz Muhd Mihdhar bin Mahmood al-Hafiz mendalami maksud ayat-ayat Al-Quran melalui kitab Tafsir Jalalain.

MASA
Setiap Isnin, 5.30 – 6.30 ptg

TEMPAT
Darul Huffaz Learning Centre @ PKMS Building

PENDAFTARAN
Kelas adalah PERCUMA. Klik di sini untuk mendaftar. Yuran pendaftaran bagi pelajar baru ialah $20.