Silibus Sem 4 (Batch 2017)

Tajwid 2

 1. Hukum Lam Takrif
 2. Bahagian Hukum Bacaan Ra’
 3. Hukum Lam Pada Lafz Jalalah
 4. Hukum Bacaan Mad & Qasr
 5. Bacaan Kata-Kata Huruf Rahsia di Permulaan Surah
 6. Bahagian Waqf & Ibtida’
 7. Bacaan Saktah
 8. Bacaan Sujud Tilawah
 9. Cara Memulakan Bacaan Dengan Hamzah
 10. Pengenalan Ringkas Mengenai Rasm ‘Uthmani
 11. Istilah Tanda Bacaan Al-Quran Rasm ‘Uthmani
 12. Syarat & Rukun-Rukun Bacaan Al-Quran

 

Sirah Nabawiyah 2

 1. Zaman Pemerintahan Khulafa Rasyidin
 2. Sejarah Umar bin Al Khattab
 3. Sejarah Osman bin Affan
 4. Sejarah Ali bin Abi Talib
 5. Jatuhnya kerajaan Khulafa Rasyidin
 6. Zaman pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah
 7. Umayyah pada zaman Pembentukan
 8. Umayyah di zaman Kegemilangan
 9. Umayyah di zaman Kejatuhan
 10. Asal Usul Abbasiyah dan penubuhannya
 11. Zaman pembentukan Abbasiyah
 12. Zaman kejatuhan Abbasiyah
 13. Sumbangan khalifah-khalifah Abbasiyah

 

Hadis Nabawi 2

 1. Hadis Kesepuluh (Makan Yang Halal)
 2. Hadis Kesebelas (Perkara Yang Meragukan)
 3. Hadis Kedua belas (Tinggalkan Yang Tiada Berguna )
 4. Hadis Ketiga belas (Cinta Kepada Orang Muslim)
 5. Hadis Kelima belas (Memelihara Perkataan, Jiran & Tamu)
 6. Hadis Kelapan belas (Taqwa Pada Allah & Akhlak Mulia)
 7. Hadis Kesembilan belas (Pelihara Allah)
 8. Hadis Kedua puluh satu (Beristiqamah)
 9. Hadis Kedua puluh empat (Hadis Qudsi: Perintah Allah)
 10. Hadis Kedua puluh lapan (Berpegang Kepada Sunnah Rasul)
 11. Hadis Ketiga puluh (Patuh Perintah Allah)
 12. Hadis Ketiga puluh satu (Amalan Yang Dicintai Allah & Manusia)
 13. Hadis Ketiga puluh empat (Mencegah Yang Mungkar)
 14. Hadis Ketiga puluh enam (Membantu Orang Islam & Menuntut Ilmu)
 15. Hadis Ketiga puluh tujuh (Membantu Orang Islam & Menuntut Ilmu)
 16. Hadis Keempat puluh (Hidup di Dunia)

 

Hafalan Hadis 2

Penilaian dari sudut:

 1. Hafalan : Lima buah hadith (No.11, 12, 21, 31 & 34)
 2. Terjemahan : Dibuat dalam Bahasa Melayu
 3. Kefahaman : Kandungan / Pengajaran Hadith