Silibus Sem 3 (Batch 2017)

Fiqh 2

 1. Puasa
 2. Jenis Puasa
 3. Qada, Fidyah dan Kafarah
 4. Zakat
 5. Zakat Fitrah
 6. Jenis-jenis zakat Harta
 7. Haji
 8. Umrah
 9. Tempat bersejarah di Mekah & Madinah
 10. Korban
 11. Akikah
 12. Penyembelihan

 

Aqidah 2

 1. Erti Kepercayaan kepada Hari Kebangkitan
 2. Sebab berlakunya Hari Kebangkitan
 3. Perkara Yang Berlaku Ketika Kiamat
 4. Kedatangan dan Tanda- Tanda Hari Kebangkitan
 5. Tanda- Tanda Kecil Kiamat
 6. Tanda-Tanda Besar Kiamat
 7. Alam Barzakh
 8. Ujian Kubur
 9. Azab Kubur dan Nikmatnya
 10. Kebangkitan dan Penghabisan
 11. Mahsyar
 12. Perbezaan antara kebangkitan dan penghisaban
 13. Syurga dan Nama-Nama Syurga
 14. Faedah Mengetahui Nama-Nama Syurga
 15. Neraka dan Nama-Nama Neraka
 16. Erti Kepercayaan Kepada Qadak dan Qadar
 17. Tahap- Tahap Beriman Dengan Qadak dan Qadar
 18. Perkara yang tersembunyi daripada Pengetahuan Manusia
 19. Hikmah Takdir Disembunyikan daripada Pengetahuan Manusia
 20. Hikmah Beriman Kepada Qadak dan Qadar
 21. Hubungan antara ikhtiar dengan Qadak dan Qadar
 22. Dalil menunjukkan manusia bertanggungjawab ke atas Nasibnya
 23. Hubungan Tawakal dengan Qadak dan Qadar
 24. Perbezaan di antara Ikhtiar, Tawakal dan Reda
 25. Perkara – Perkara yang membatalkan Keimanan
 26. Kepercayaan yang Membatalkan Keimanan
 27. Benteng yang perlu disediakan agar tidak terpengaruh
 28. Perbuatan-Perbuatan Yang Boleh Membatalkan Keimanan
 29. Sihir Sebagai Perbuatan Yang Membatalkan Keimanan
 30. Cara menjauhi perbuatan-perbuatan yang membatalkan Keimanan
 31. Percakapan Yang Boleh Membatalkan Keimanan
 32. Cara- Cara Menjauhi Percakapan Yang Boleh Membatalkan Keimanan

 

Tafsir 2

 1. Surah al-‘Adiyat
 2. Surah az-Zalzalah
 3. Surah al-Bayyinah
 4. Surah al-Qadr
 5. Surah al-‘Alaq
 6. Surah ad-Dhuha
 7. Surah Al-Tin
 8. Surah al-Fajr

 

Hafalan Quran 2

Penilaian dari sudut:

 1. Hafalan : Surah-surah Al- ‘Adiyat hingga Al-Fajr
 2. Tajwid
 3. Fasahah