Silibus Sem 2

Sirah Nabawiyah 1

A. Zaman Sebelum Islam dan kebangkitan Rasulullah SAW
1) Pengertian Jahiliyah, Keadaan sosial, politik dan ekonomi
2) Kepentingan Kota Mekah dan Peristiwa Tahun Gajah
3) Kelahiran Muhammad SAW dan salasilah keturunan Baginda
4) Kerja-kerja Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul
5) Perkahwinan Nabi Muhammad SAW
6) Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul

B. Zaman Selepas Kenabian
1) Peristiwa di Gua Hira’ dan turunnya wahyu pertama
2) Peringkat Dakwah Nabi Muhammad SAW
3) Tentangan Golongan Musyrikin Mekah Terhadap Dakwah Nabi Muhammad SAW
4) Cara Nabi Muhammad SAW dan Muslimin Mekah Menghadapi Cabaran
5) Peristiwa Israk dan Mikraj
6) Pakatan Membunuh Nabi Muhammad SAW dan Hijrah ke Madinah

C. Zaman Selepas Hijrah Ke Madinah
1) Penyebaran Islam di Madinah
2) Kerja-kerja Awal Nabi Muhammad SAW di Madinah dan pembentukan Negara Islam
3) Perang Pada Zaman Nabi Muhammad SAW
4) Membina Masyarakat Madani
5) Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Mekah
6) Kewafatan Nabi Muhammad SAW

 

Fiqh 1

 1. Taharah
 2. Hadas
 3. Mandi Wajib
 4. Mandi Sunat
 5. Wuduk
 6. Istinjak
 7. Najis
 8. Tayamum
 9. Khuf & Jabirah
 10. Solat (Azan & Iqamah)
 11. Solat
 12. Solat sunat
 13. Solat Jumaat
 14. Solat Jamaah
 15. Solat Jamak & Qasar
 16. Solat-solat sunat & Solat ketika Sakit
 17. Solat Jenazah & Jenis-jenis sujud

Tajwid 1

 1. Pengenalan Ilmu Tajwid
 2. Makhraj-Makhraj Huruf
 3. Sifat-sifat Huruf
 4. Bacaan Al-Isti’azah
 5. Bacaan Al-Basmalah
 6. Hukum Nun Sukun dan Tanwin
 7. Hukum Bacaan Kedua Al-Idgham
 8. Hukum Bacaan Al-Ihkfa’
 9. Hukum Nun dan Mim Bersabdu (Bertasydid)
 10. Hukum Mim Sukun (Al-Ikhfa’ , Al-Idgham)
 11. Hukum Mim Sukun (Izhar)
 12. Al-Mutamathilain dan Al-Mutajanisain
 13. Al-Mutaqaribain