Silibus Sem 1

Hadis Nabawi 1

 1. Pendahuluan Ilmu Hadis
 2. Ilmu Mustalah Hadis (secara ringkas)
 3. Bahagian-bahagian Nama Hadis
 4. Riwayat Ringkas Imam-Imam Hadis Termasyhur
 5. Hadis Pertama (Niat)
 6. Hadis Kedua (Hadis Jibril)
 7. Hadis Keempat (Penciptaan Manusia)
 8. Hadis Keenam (Halal & Haram)
 9. Hadis Ketujuh (Agama Itu Nasihat)
 10. Hadis Kelapan (Perintah Berperang)
 11. Hadis Kesembilan (Patuh Perintah Rasulullah s.a.w.)

 

Hafalan Hadis 1

Penilaian dari sudut:

 1. Hafalan : Lima buah hadith (No.1, 6, 7, 8 & 9)
 2. Terjemahan : Dibuat dalam Bahasa Melayu
 3. Kefahaman : Kandungan / Pengajaran Hadith

 

Aqidah 1

 1. Pendahuluan (Takrif Ilmu Tauhid)
 2. Kepentingan Tauhid dalam kehidupan manusia
 3. Erti Kepercayaan Kepada Allah s.w.t
 4. Mengenali Sifat-Sifat yang Wajib, Mustahil dan Harus bagi Allah s.w.t
 5. Nama-Nama Allah s.w.t
 6. Erti Kepercayaan Kepada Malaikat
 7. Nama-Nama Malaikat dan Tugas Mereka
 8. Al-Quran Kitab Yang Terakhir
 9. Nama-Nama, Surah dan Ayat-Ayat Al-Quran
 10. Kepercayaan Kepada Nabi dan Rasul
 11. Sejarah Ringkas dan Pengajaran Kehidupan Nabi Adam a.ss
 12. Sejarah Ringkas dan Pengajaran Kehidupan Nabi Nuh a.s.
 13. Sejarah Ringkas dan Pengajaran Kehidupan Nabi Ibrahim a.s.
 14. Sejarah Ringkas dan Pengajaran Kehidupan Nabi Musa a.s.
 15. Sejarah Ringkas dan Pengajaran Kehidupan Nabi Isa a.s

 

Tafsir 1

 1. Pendahuluan
 2. Surah Al-Fatihah
 3. Surah an-Naas & al-Falaq
 4. Surah al-Ikhlas
 5. Surah an-Nasr
 6. Surah al-Kafirun
 7. Surah al-Ma’un
 8. Surah al-Quraisy
 9. Surah al-Fiil
 10. Surah al-Humazah
 11. Surah al-‘Ashr
 12. Surah at-Takastsur
 13. Surah al-Qari’ah

 

Hafalan Quran 1

Penilaian dari sudut:

 1. Hafalan : Surah-surah Al-Fateha, An-Naas hingga Al-Qariah
 2. Tajwid
 3. Fasahah