Senarai Buku

Buku-buku yang digunakan dalam pengajian SPI adalah berikut:

Aqidah & Sejarah : Pengetahuan Islam – Tauhid & Sirah  ($25, boleh dibeli di Pergas)
Tafsir : Pelita Al-Qur’an – Juz 30  ($21,  boleh dibeli di Pustaka Nasional di Wisma Indah)
Hadith : Hadith 40, oleh Mustafa Abdul Rahman   ($17, boleh dibeli di Muslimedia di Wisma Indah)
Tajwid : Tajwid Power   (Juz 1 : $10, Juz 2 : $20. Boleh dibeli di Pergas)
Fiqh : Pengetahuan Islam – Fiqh & Akhlak  ($25, boleh dibeli di Pergas)