Huraian Ilmu Faraid

 

Title: Huraian Ilmu Faraid
Author: Firdaus Yahya
Number of pages: 228
Publisher: Darul Huffaz Learning Centre
Date of publishing: 2017 (2nd edition)
Language: Malay
Retail Price: SGD $10
Page Content: Click here

Synopsis:
Buku ini memperkenalkan kaedah terbaru lagi mudah untuk mempelajari Ilmu Faraid. Mengandungi lebih 150 contoh bagi penghuraian setiap masalah dalam pembahagian harta pusaka mengikut Islam. Pembaca tidak perlu pengetahuan ilmu Matematik yang tinggi untuk memahami Ilmu Faraid melalui kaedah yang digunakan dalam buku ini. Edisi Kedua ini juga mengandungi pembahasan mengenai hibah, wasiat, nazar dan wakaf untuk membantu mereka yang ingin mengagihkan harta mereka semasa hidup. Fatwa-fatwa terkini khusus untuk harta-harta kontemporari seperti CPF, rumah dan insuran juga dimuatkan sama.

CLICK HERE TO PURCHASE