Huraian Ilmu Faraid (Ed 3)

 

Title: Huraian Ilmu Faraid (Edisi Ketiga)
Author: Firdaus Yahya
Number of pages: 214
Publisher: Darul Huffaz Learning Centre
Date of publishing: 2020 (3rd edition)
Language: Malay
Retail Price: SGD $15
Page Content: Click here

Synopsis:
Buku ini mengandungi aspek-aspek penting Ilmu Faraid dan menggunakan kaedah mudah untuk menyelesaikan masalah pembahagian harta pusaka. Buku ini juga mengandungi pembahasan-pembahasan penting seperti hibah, wasiat, nazar dan wakaf mengikut fatwa-fatwa terkini yang dikeluarkan Jawatankuasa Fatwa MUIS.

CLICK HERE TO PURCHASE